Застосування системи Maple при розв’язуванні задач балансового аналізу

  • Н.В. Кайдан ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» https://orcid.org/0000-0002-4184-8230
  • Є.В. Кайдан Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-2350-2228
Ключові слова: системи комп’ютерної математики, задачі балансового аналізу, розв’язування задач, Maple

Анотація

У статті висвітлено сучасний стан використання систем комп’ютерної математики та наведено переваги використання системи комп’ютерної математики Maple. Обґрунтовано можливість та доцільність використання системи комп’ютерної математики Maple під час розв’язування задач балансового аналізу курсу вищої математики для економічних спеціальностей, визначено перспективні напрямки подальших досліджень.

The article describes the current state of the use of computer mathematics systems and the advantages of using the Maple computer mathematics system. The possibility and relevance of using the Maple computer mathematics system in solving problems of balance analysis of the course of further mathematics for economic specialties is proved, and the promising aspects of further research are determined.

Опубліковано
2022-12-23