Формування медіаграмотності підлітків

  • О.Г. Федоренко Донбаський державний педагогічний університет https://orcid.org/0000-0002-1897-874X
  • Є.В. Кайдан Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-2350-2228
Ключові слова: медіаграмотність, підлітки, безпечне суспільство

Анотація

Формування медіаграмотності підлітків є доволі актуальним питанням і в водночас слугує шляхом вирішення такого питання як захист й збереження особистих даних від шахрайства та побудови безпечного суспільства в майбутньому. Створення механізмів безпечної взаємодії між підлітками у Інтернет-середовищі стає нагальною проблемою. Навчання основам та принципам медіаграмотності формує здатність до критичного і свідомого оцінювання кіберреальності та здійснювати супротив будь-яким маніпуляціям з боку ЗМІ, теле- та радіоканалів, «жовтої преси», соціальних мереж, спам-розсилки електронною поштою, SMS повідомлень тощо.

The formation of media literacy of adolescents is a very important issue and at the same time serves as a solution to such issues as the protection and preservation of personal data from fraud and building a secure society in the future. Creating mechanisms for safe interaction between adolescents in the Internet environment is becoming an urgent problem. Learning the basics and principles of media literacy builds the ability to critically and consciously assess cyberreality and to resist any manipulation by the media, TV and radio channels, the "yellow press", social networks, spam emails, SMS messages and more.

Опубліковано
2021-12-15