Журнал публікує матеріали Всеукраїнської Інтернет- конференції "Технології електронного навчання", що проходить на початку листопада у онлайн форматі. Інформацію про конференцію можна знайти у переліку конферецій Міністерства освіти та науки України та групі "Криворожские конференции и семинары" (cc_seminar@googlegroups.com>)

Вимоги до оформлення: обсяг статті: 8000-20000 знаків з проміжками, аркуш — А4, шрифт — Calibri, розмір — 12pt, інтервал — одинарний, поля — по 25 мм.

Українською та англійською мовою подаються: УДК, ініціали та прізвище автора, назва закладу, заголовок статті, анотація (400-600 символів), ключові слова. Далі — текст статті. Наприкінці — список літератури, інформація про автора з наданням контактної інформації.

Шаблон для завантаження