Використання середовища Unity при вивченні програмування

Ключові слова: розробка ігор, Unity, ігровий рушій

Анотація

У статті розглянуто можливість використання середовищ розробки комп’ютерних ігор при викладанні програмування. Визначено переваги використання багатоплаформного середовища Unity у порівнянні з іншими середовищами для розробки ігор. Також наведено істоичні передумови появи та розвитку різноманітних ігрових рушіїв.

The article discusses the possibility of using computer game development environments when teaching programming. The advantages of using the Unity multi-platform environment over other game development environments have been identified. The historical prerequisites for the emergence and development of various game engines are also given.

Опубліковано
2021-12-15