Використання графічного редактора AUTODRAW у процесі підготовки майбутніх учителів

Ключові слова: Інтернет, мультимедіа, графічні редактори

Анотація

У статті розглянуто особливості використання мультимедійних технологій у навчальному процесі. Розкрито поняття мультимедіа та графічних редакторів, суть роботи графічних редакторів. Розроблено рекомендації для педагогів та учнів на основі аналізу роботи онлайн графічних редакторів. Дослідження було проведено з використанням методу теоретичного аналізу.

The article considers the peculiarities of the use of multimedia technologies in the educational process. The concepts of multimedia and graphics editors, the essence of the work of graphics editors are revealed. Recommendations for teachers and students based on the analysis of the work of online graphics editors have been developed. The study was conducted using the method of theoretical analysis.

Опубліковано
2021-12-15