Елементи викладання курсу «Інформатика» для студентів економічних спеціальностей

Ключові слова: табличний процесор, електронна таблиця, економічні спеціальності, задачі професійного спрямування

Анотація

У статті розглянуто важливість вивчення електронних таблиць офісного додатку в курсі «Інформатика» для студентів економічних спеціальностей. Визначено, що під час викладання даного курсу більше уваги треба приділяти задачам професійного спрямування. Також наведено приклади задач однієї з лабораторних робіт.

The article considers the importance of studying spreadsheets in the office application in the course "Computer Science" for students of economic specialties. It is determined that during the teaching of this course more attention should be paid to the tasks of professional orientation. There are also examples of problems of one of the laboratory works.

Опубліковано
2020-12-03
Як цитувати

Найбільш читані статті цього автора (авторів)