Використання цифрових лабораторій на уроках фізики

Ключові слова: інформатизація освіти, цифрові лабораторії, навчальний фізичний експеримент

Анотація

У статті  розглянуто проблему інформатизації освіти та застосування ІКТ на уроках фізики. Розглянуто принципи використання та застосування цифрових лабораторій під час проведення навчального фізичного експерименту та при дослідженні фізичних явищ. Проведено детальний аналіз сучасних цифрових лабораторій та обґрунтовано доцільність їх використання під час організації навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні фізики.

The problem of informatization of education and the use of ICT in physics lessons are considered in this paper. The principles of use and application of digital laboratories during the educational physical experiment and in the study of physical phenomena are considered. A detailed analysis of modern digital laboratories is carried out and the expediency of their use in the organization of educational and cognitive activities of students in the study of physics is substantiated.

Опубліковано
2020-12-04
Як цитувати

Найбільш читані статті цього автора (авторів)