Метод елементарних перетворень в задачах лінійної алгебри

Ключові слова: метод розв’язування задачі, вибір методу розв’язування задачі, елементарні перетворення матриці, метод елементарних перетворень

Анотація

Навчання студентів найбільш раціональним методам розв’язування задач є однією із важливих проблем навчання математики. В роботі виділено класи задач лінійної алгебри, для яких метод елементарних перетворень рядків матриць є одним з найбільш раціональних. Описано навчально-пізнавальні дії розв’язання кожного з таких класів та їх схеми. Обґрунтовується використання комп’ютерних технологій в якості засобів навчання при вивченні лінійної алгебри.

Teaching students the most rational methods of solving problems is one of the important problems in teaching mathematics. The paper identifies classes of linear algebra problems for which the method of elementary transformations of rows of matrices is one of the most rational. The educational and cognitive actions of solving each of these classes and their schemes are described. The use of computer technology as a means of learning in the study of linear algebra is substantiated.

Опубліковано
2020-12-04
Як цитувати