Хмарні сервіси як компонент процесу викладання математичних дисциплін

Ключові слова: хмарні сервіси, комп’ютерні технології, математичні дисципліни, процес навчання

Анотація

У статті висвітлено, як впровадження використання хмарних технологій дозволяє вирішити широке коло питань, які виникають при викладанні математичних дисциплін, поєднує у собі практичну та теоретичну частини курсу, а також сприяє індивідуалізації процесу навчання, робить його інтерактивним. Однак слід зазначити, що широкому застосуванню хмарних технологій заважають проблеми методичного характеру, зокрема поєднання традиційного навчання та використання комп’ютерних технологій.

The article highlights how the introduction of the use of cloud technologies allows to solve a wide range of issues that arise in the process of teaching mathematical disciplines, combines practical and theoretical parts of the course, as well as contributes to the individualization of the learning process, making it interactive. However, it should be noted that the widespread use of cloud technology is hampered by methodological problems, including the combination of traditional learning and the use of computer technology.

Опубліковано
2020-12-04
Як цитувати