Використання вебсервіса Liveworksheets для створення та перевірки домашніх завдань з математики

  • І.В. Зінченко ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» https://orcid.org/0000-0003-1803-2062
  • Т.В. Турка ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» https://orcid.org/0000-0001-6445-2223
Ключові слова: дистанційне навчання, конструктор інтерактивних робочих листів, оцінка знань, контроль за виконанням домашнього завдання

Анотація

У статті розглянуто можливість використання у навчальному процесі інтернет-ресурсів вчителями математики. Розкрито поняття конструктора інтерактивних робочих листів, їх суть роботи. Проведено аналіз роботи веб-сервіса LiveWorkSheets при використанні в освітньому процесі. Висвітлено переваги даної платформи, наведено приклад домашнього завдання з математики.

This article explores possibilities of using internet resources by mathematics teachers in educational process. The concept of a constructor of interactive spreadsheets and the essence of their work is revealed. An analysis of the LiveWorkSheets web service, when used in the educational process, was revealed. The advantages of this platform are highlighted, and an example of math homework is given.

Опубліковано
2022-12-23