Організація самостійної роботи учнів на уроках математики за допомогою платформи Classtime

  • А.М. Сагай ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» https://orcid.org/0000-0002-1516-0686
  • Т.В. Турка ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» https://orcid.org/0000-0001-6445-2223
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, математика, самостійна робота, Classtime

Анотація

У статті ми проаналізували можливості платформи Classtime для всіх учасників освітнього процесу. Розглянули доцільність використання саме цієї платформи під час організації самостійної роботи учнів на уроках математики. Описали важливість впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес. Продемонстрували фрагмент уроку геометрії у 7-му класі з використанням платформи Classtime.

In the article we analyzed the possibilities of the Classtime platform for all participants in the educational process. We considered the expediency of using this platform in the organization of independent work of students in mathematics lessons. Described the importance of introducing information and communication technologies in the educational process. Developed a fragment of a geometry lesson in the 7th grade using the Classtime platform.

Опубліковано
2022-12-23