Алгоритмічна компетентність майбутніх учителів математики як складова професійної компетентності

  • В.Є. Величко ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» https://orcid.org/0000-0001-9752-0907
  • О.Г. Федоренко ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» https://orcid.org/0000-0002-1897-874X
  • Є.С. Олійник ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» https://orcid.org/0000-0002-7237-1594
Ключові слова: професійна компетентність, алгоритмічна компетентність, алгоритмічна культура, алгоритмічне мислення, формування алгоритмічної компетентності

Анотація

У статті досліджується поняття алгоритмічна компетентність, розглядається її роль у структурі професійної компетентності вчителів математики. Розглядаються шляхи формування алгоритмічної компетентності майбутніх учителів математики.

The article examines the concept of algorithmic competence, considers its role in the structure of professional competence of mathematics teachers. Ways of forming the algorithmic competence of future mathematics teachers are considered.

Опубліковано
2022-12-23