Діджиталізація в соціальній роботі – потреби та виклики спеціалістів з соціальної роботи в Німеччині

Ключові слова: цифровізація, соціальні послуги, соціальні робітники, цифрові технології

Анотація

Стаття присвячена стрімкому піднесенню та поширенню інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій при наданні соціальних послуг у Німеччині. Автор розкриває сучасний стан соціальної роботи у німецькому суспільстві, при якому важливу роль відіграє цифрова трансформація. У статті проаналізовано проблеми, потреби та виклики фахівців соціальної сфери у Німеччині, а також підкреслюється роль неурядових організацій соціального захисту (зокрема Карітас) у розробці нових методів та інструментів, поважаючи теорії та принципи соціальної роботи. Автор також описує пілотні проекти, які створені у Німеччині для прискорення діджиталізації соціальної роботи.

The article is devoted to the rapid rise and spread of information and communication and digital technologies in the provision of social services in Germany. The author reveals the current state of social work in German society, in which digital transformation plays an important role. In the article the problems, needs and challenges of social workers in Germany are analyzed and the role of non-governmental social protection organizations (including Caritas) in developing new methods and tools, respecting the theories and principles of social work, is emphasized. The author also describes the pilot projects created in Germany to accelerate the digitalization of social work.

Опубліковано
2021-12-15