Використання програмних доповнень до Google Диска як засіб підвищення ефективності роботи інформаційно-освітнього середовища закладу фахової передвищої освіти

  • В.П. Кайдан Відокремлений структурний підрозділ «Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії» https://orcid.org/0000-0003-2008-3539
  • Ю.О. Хабарова Відокремлений структурний підрозділ «Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної https://orcid.org/0000-0002-7345-6469
  • О.В. Бондаренко Відокремлений структурний підрозділ «Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії» https://orcid.org/0000-0003-1150-0169
Ключові слова: освітній процес, інформаційно-освітнє середовище, заклад фахової передвищої освіти, доповнення до GOOGLE Диска

Анотація

У статті висвітлено теоретичні засади існування інформаційно-освітнього середовища та можливості використання доповнень до GOOGLE Диска в освітньому процесі в закладі фахової передвищої освіти. Метою використання доповнень є підвищення ефективності роботи інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. Реалізація мети здійснюється шляхом спрощення двостороннього процесу спілкування викладачів та здобувачів освіти, планування, підготовки та проведення занять, обробки інформації та підбиття результатів навчання.

This article outlines the theoretical basis of the existence of informational and educational environment and the possibility of using add-ons to GOOGLE Drive in the educational process in the professional pre-higher education. The purpose of using add-ons is to increase the efficiency of informational and educational environment of the educational institution. The implementation of the goal is carried out by improving the bilateral process of communication between teachers and students of education, planning, preparation and carrying out of classes, information processing and recoding the results of education.

Опубліковано
2021-12-15