Формування інтересу у здобувачів вищої освіти до вивчення чисельних методів математики з використанням комп’ютерних технологій

  • С.Л. Загребельний Донбаська державна машинобудівна академія https://orcid.org/0000-0002-6246-4519
  • О.О. Загребельна НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» https://orcid.org/0000-0003-1858-6671
Ключові слова: інтерес, метод лівих прямокутників, здобувачі вищої освіти, Visual Studio

Анотація

У статті розглядається принцип формування інтересу у здобувачів вищої освіти Донбаської державної машинобудівної академії до вивчення чисельних методів з математики (на прикладі вивчення теми: «Знаходження площі криволінійної трапеції методом лівих прямокутників» з використанням програмного середовища Microsoft Visual Studio 2010). Розглянуто сам метод обчислення визначеного інтегралу з математичної точки зору та його практичне впровадження у комп’ютерні технології на мові програмування С++.

The article considers the principle of interest formation in higher education of Donbass State Engineering Academy to study numerical methods in mathematics (on the example of studying the topic: "Finding the area of ​​a curved trapezoid by the method of left rectangles" using Microsoft Visual Studio 2010). The method of calculating a definite integral from a mathematical point of view and its practical implementation in computer technology in the C ++ programming language are considered.

Опубліковано
2021-12-15