Сучасна інтерпретація ідеї циклічності, як закономірності

  • В. Є. Загородний Національний університет «Одеська юридична академія» https://orcid.org/0000-0003-1225-2814
  • В.В. Завальнюк Національний університет «Одеська юридична академія»
  • С.В. Сакал Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: ідея циклічності, державне управління

Анотація

Робота багатьох спеціалістів неминуче пов’язана з обробкою та аналізом величезної кількості даних. Практично неосяжний обсяг інформації потребує систематизації, переформатування за допомогою методів сучасної науки. Але історичні паралелі, досвід минулих поколінь, наробки видатних дослідників дозволяють поглянути на проблеми сучасного суспільства під іншим кутом. У роботі поставлена задача: провести аналіз та систематизувати результати досліджень, що були запропоновані видатним науковцем, фахівцем – Миколою Дмитровичем Кондратьєвим.

The work of many professionals is inevitably associated with the processing and analysis of vast amounts of data. Almost immeasurable amount of information needs to be systematized, reformatted using the methods of modern science. But historical parallels, the experience of past generations, the work of outstanding researchers allow us to look at the problems of modern society from a different angle. The task is to analyze and systematize the results of research proposed by a prominent scientist, specialist – Nikolai Dmitrievich Kondratiev.

Опубліковано
2021-12-15