Інформаційно-цифрова культура : засади її розвитку у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту

Ключові слова: професійна підготовка, майбутні фахівці фізичної культури і спорту, інформаційно-цифрова компетентність, методологічні підходи

Анотація

Статтю присвячено висвітленню методологічних підходів до розвитку інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців ФКіС. Визначені методологічні підходи (цілісний, професійно особистісний, діяльнісний, середовищний) дозволяють охарактеризувати професійну підготовку майбутніх фахівців ФКіС як керований процес впливу на розвиток їх інформаційно-цифрової культури в межах ЗВО. Враховуючи складність системи методологічних підходів, можна стверджувати, що жоден з них не може бути реалізованим повною мірою у відриві від їх сукупності.

The article is devoted to the coverage of methodological approaches to the development of information and digital culture of future specialists of FCiS. Certain methodological approaches (holistic, professionally personal, activity, environmental) allow to characterize the professional training of future specialists of FCiS as a controlled process of influencing the development of their information and digital culture within the Free Economic Zone. Given the complexity of the system of methodological approaches, it can be argued that none of them can be fully implemented in isolation from their totality.

Опубліковано
2020-12-04
Як цитувати