Використання платформи Сlassdojo для організації дистанційного навчання

  • К.А. Яніна ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» https://orcid.org/0000-0001-9893-4407
  • Н.В. Ткаченко ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» https://orcid.org/0000-0002-5568-9795
  • А.В. Стьопкін ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» https://orcid.org/0000-0002-6130-9920
  • А.С. Стьопкіна ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» https://orcid.org/0000-0001-6445-2223
Ключові слова: дистанційна платформа, дистанційне навчання, Сlassdojo

Анотація

У статті розглянуто особливості використання платформи Сlassdojo при організації дистанційного навчання. Визначено основні переваги та недоліки використання зазначеної платформи. Також наведено історичні передумови появи та розвитку різноманітних дистанційних платформ для організації дистанційного навчання.

The article discusses the features of using the Сlassdojo platform in the organization of distance learning. The main advantages and disadvantages of using the specified platform are determined. Historical prerequisites for the appearance and development of various distance platforms for the organization of distance learning are also given.

Опубліковано
2022-12-23