Використання системи комп’ютерної математики Maple при розв’язуванні задач фізичного змісту

Ключові слова: система комп’ютерної математики, природничо-математичні дисципліни, розв’язування задач, математичні розрахунки в фізиці, Maple

Анотація

У статті висвітлено сучасний стан використання систем комп’ютерної математики, наведено переваги використання системи комп’ютерної математики Maple, обґрунтовано можливість та доцільність використання системи комп’ютерної математики Maple під час розв’язування фізичних задач, визначено перспективні напрямки подальших досліджень.

The article describes the current state of the use of computer mathematics systems, the advantages of using the Maple computer mathematics system, the possibility and relevance of using the Maple computer mathematics system in solving physical problems are proved, and the promising areas for further research are identified.

Опубліковано
2022-12-23