Віртуальні лабораторні практикуми в процесі підготовки майбутніх учителів фізики

Ключові слова: підготовка вчителів фізики, електронне навчання, віртуальні лабораторії, електронні освітні ресурси

Анотація

Застосування віртуальних лабораторних практикумів є шляхом до вирішення існуючих проблем підготовки майбутніх учителів фізики, особливо під час широкого застосування електронного навчання. Світова освітянська спільнота розробила та використовує різноманітні електронні освітні ресурси, що поєднані в колекції та бібліотеки, а їх застосування в освітній діяльності майбутніх учителів фізики сприяє не лише урізноманітненню навчального матеріалу а й підвищенню цифрової компетентності всіх учасників освітнього процесу.

The use of virtual laboratory workshops is a way to solve the existing problems of training future physics teachers, especially in the widespread use of e-learning. The world educational community has developed and uses a variety of electronic educational resources combined in collections and libraries, and their use in the educational activities of future physics teachers contributes not only to the diversity of educational material but also to increase the digital competence of all participants.

Опубліковано
2021-12-15