Організація навчальної діяльності за технологією мікронавчання під час пандемії COVID-19

Ключові слова: мікронавчання, електронне навчання, електронні освітні ресурси, організація дистанційного навчання

Анотація

Однією з найважливіших вимог успішного досвіду навчання є регулярна навчальна діяльність. Обмеження, що виникли під час пандемії COVID-19 вплинули на організацію навчальної діяльності в усьому світі. Надто швидкий перехід на дистанційну форму навчання яскраво виявив, окрім безсумнівних переваг, існуючи недоліки дистанційного навчання. До кінця не розробленою залишається проблема подання навчального матеріалу як з точки зору темпу подання, так і з точки зору його об’єму для однієї навчальної активності. У статті розглядаються основні положення мікронавчання, розглядаються приклади його застосування та умови його ефективного застосування.

One of the most important requirements for a successful learning experience is regular learning activities. The constraints of the COVID-19 pandemic have affected the organization of learning activities around the world. Too fast transition to distance learning has clearly revealed, in addition to the undoubted advantages, the existing disadvantages of distance learning. The problem of presenting educational material, both in terms of the pace of presentation and in terms of its volume for one educational activity, remains not fully developed. The article considers the main provisions of microlearning, examples of its application and conditions of its effective application.

Опубліковано
2020-12-04
Як цитувати

Найбільш читані статті цього автора (авторів)