Підготовчий етап розробки онлайн курсу «Метод проєктів у навчанні вищої математики»

Ключові слова: вища математика, проєктне навчання, онлайн курс, інженерна освіта

Анотація

У статті розглядається підготовчий етап розробки навчального змісту онлайн курсу з методу проєктів для викладачів математики вищих технічних університетів. Дослідження представляє модель структури онлайн-курсу «Метод проєктів у навчанні вищої математики», який знаходиться у відкритому доступі на освітній платформі «Викладачу математики вищої школи». Оригінальна версія курсу була розроблена на основі результатів опитування викладачів математики. Завантаживши на платформу оригінальну версію курсу, нам вдалося організувати обговорення запропонованого змісту, структури та режимів подання матеріалів курсу на форум. У статті описується процес модифікації компонентів курсу, вдосконалення навчального матеріалу під час дискусії на форумі.

The article reviews the process of developing training content of the on-line course on the project method for Mathematics teachers teaching at higher technical universities. The study presents a model for the structure of the on-line course «Project Method in Teaching Higher Mathematics», which is in open access on the «Higher School Mathematics Teacher» educational platform. The original version of the course was designed on the basis of the findings of a survey among the Mathematics professors. After uploading to on the platform the original version of the course, we managed to organize a discussion of the proposed content, structure and modes for submitting the course materials on the forum. The article discusses the process of modifying the course components, improving training material during the forum discussion.

Опубліковано
2020-12-04
Як цитувати