[1]
В. Величко, О. Федоренко, і Є. Олійник, Алгоритмічна компетентність майбутніх учителів математики як складова професійної компетентності, TeXEL, vol 6, pp 70-78, Груд 2022.