[1]
В. Кайдан, Використання системи комп’ютерної математики Maple при розв’язуванні задач фізичного змісту, TeXEL, vol 6, pp 31-36, Груд 2022.