(1)
Величко, В.; Федоренко, О.; Олійник, Є. Алгоритмічна компетентність майбутніх учителів математики як складова професійної компетентності. TeXEL 2022, 6, 70-78.