[1]
Величко, В., Федоренко, О. і Олійник, Є. 2022. Алгоритмічна компетентність майбутніх учителів математики як складова професійної компетентності. Технології електронного навчання. 6, (Груд 2022), 70-78.