Модель ефективного менеджера: інновації (або досвід минулого)

  • Л.В. Долінська Одеський коледж комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету https://orcid.org/0000-0002-8763-1977
  • В.В. Ковальчук Одеський коледж комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету https://orcid.org/0000-0001-7460-8092
Ключові слова: керівник, модель, психологія праці, інновації

Анотація

Робота присвячена механізмам формування моделі ідеального керівника. В основу покладені дослідження, що були проведені С. Паркінсоном наприкінці минулого століття. Порушені у роботі питання є надзвичайно актуальними і важливими при вивченні такої дисципліні у закладах вищої освіти, як психологія праці. Наголошується, що перенесення методів теорії поколінь у психологію праці має право на існування, але за певних умов.

The work is devoted to the mechanisms of formation of the model of the ideal leader. It is based on research conducted by S. Parkinson at the end of the last century. The issues raised in the work are extremely relevant and important in the study of such a discipline in higher education institutions as the psychology of work. It is emphasized that the transfer of the methods of generational theory to the psychology of labor has a right to exist, but under certain conditions.

Опубліковано
2021-12-15